Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Vỡ

Nguyên quán Bãi Dây - Ân Thi - Hải Hưng

Sinh 1950

Đơn vị C8D2E1F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Vỡ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vỡ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Tân Thạnh - Xã Kiến Bình - Huyện Tân Thạnh - Long An
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Vỡ

  Nguyên quán Phương Tú - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Phạm Văn Vỡ, nguyên quán Phương Tú - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1942, hi sinh 10/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Vỡ

  Nguyên quán Đông Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Phạm Văn Vỡ, nguyên quán Đông Kỳ - Tứ Kỳ - Hải Hưng, sinh 1949, hi sinh 26/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Võ Văn Vỡ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Vỡ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...