Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Vọng

Nguyên quán Thông Huyết - Trùng Khánh - Cao Lạng

Sinh 1945

Hi sinh 05/01/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Vọng

  Nguyên quán Thông Huyết - Trùng Khánh - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vọng, nguyên quán Thông Huyết - Trùng Khánh - Cao Lạng, sinh 1945, hi sinh 05/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Vọng

  Nguyên quán Thông Huyết - Trùng Khánh - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vọng, nguyên quán Thông Huyết - Trùng Khánh - Cao Lạng, sinh 1945, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng văn Vọng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...