Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

Nguyên quán Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Tây

Sinh 1956

Hi sinh 14/03/1975

Đơn vị C11D3E1F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

  Nguyên quán Trung Ý - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng, nguyên quán Trung Ý - Nông Cống - Thanh Hóa, sinh 1961, hi sinh 1/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

  Nguyên quán Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng, nguyên quán Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1942, hi sinh 23/06/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

  Nguyên quán Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng, nguyên quán Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1942, hi sinh 23/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Pleiku - Thành phố Pleiku - Gia Lai
 5. Xem thêm các kết quả khác...