Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

Nguyên quán Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Hưng

Sinh 1942

Hi sinh 23/06/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

  Nguyên quán Trung Ý - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng, nguyên quán Trung Ý - Nông Cống - Thanh Hóa, sinh 1961, hi sinh 1/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

  Nguyên quán Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng, nguyên quán Tân Hòa - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1956, hi sinh 14/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

  Nguyên quán Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng, nguyên quán Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1942, hi sinh 23/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Pleiku - Thành phố Pleiku - Gia Lai
 5. Xem thêm các kết quả khác...