Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Vỳ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Vỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Vỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Vỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Vỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Vỳ

  Nguyên quán Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Phạm Văn Vỳ, nguyên quán Minh Quang - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1949, hi sinh 14 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...