Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Xin

Nguyên quán Tràng Định - Lạng Sơn

Hi sinh 07/12/1969

Đơn vị C4D7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Xin

  Nguyên quán Tràng Định - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xin, nguyên quán Tràng Định - Lạng Sơn hi sinh 07/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xin

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xin, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Xin

  Nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Xin, nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Xin

  Nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Xin, nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh, sinh 1952, hi sinh 13/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...