Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Xọc

Nguyên quán Đồng Đăng - Văn Lãng - Cao Lạng

Sinh 1948

Hi sinh 19/02/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Xọc

  Nguyên quán Đồng Đăng - Văn Lãng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xọc, nguyên quán Đồng Đăng - Văn Lãng - Cao Lạng, sinh 1948, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoàng

  Nguyên quán Gia Sinh - Hoàng Long - Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoàng, nguyên quán Gia Sinh - Hoàng Long - Ninh Bình, sinh 1959, hi sinh 19/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoàng

  Nguyên quán Gia Sinh - Hoàng Long - Ninh Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoàng, nguyên quán Gia Sinh - Hoàng Long - Ninh Bình, sinh 1959, hi sinh 19/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...