Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

Nguyên quán Tân Tiến - Yên Dũng - Bắc Giang

Sinh 1958

Hi sinh 24/05/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị D Bộ D8E3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tú Đoạn - Lục Bình - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tú Đoạn - Lục Bình - Cao Lạng, sinh 1942, hi sinh 18/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tràng Sơn - Văn Quán - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tràng Sơn - Văn Quán - Cao Lạng, sinh 1934, hi sinh 09/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Nam Tòan - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Nam Tòan - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1955, hi sinh 03/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...