Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

Nguyên quán Nam Tòan - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

Sinh 1955

Hi sinh 03/02/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tú Đoạn - Lục Bình - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tú Đoạn - Lục Bình - Cao Lạng, sinh 1942, hi sinh 18/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tràng Sơn - Văn Quán - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tràng Sơn - Văn Quán - Cao Lạng, sinh 1934, hi sinh 09/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tân Tiến - Yên Dũng - Bắc Giang

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tân Tiến - Yên Dũng - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 24/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...