Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 1, Thị Trấn, , Huyện Bến Cầu, Tây Ninh
ĐT: 0663761022
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tú Đoạn - Lục Bình - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tú Đoạn - Lục Bình - Cao Lạng, sinh 1942, hi sinh 18/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tràng Sơn - Văn Quán - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tràng Sơn - Văn Quán - Cao Lạng, sinh 1934, hi sinh 09/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tân Tiến - Yên Dũng - Bắc Giang

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tân Tiến - Yên Dũng - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 24/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Nam Tòan - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Nam Tòan - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1955, hi sinh 03/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...