Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu
ĐT: 0643.810229 - 0643.551.000
Ban chỉ huy Quân sự tp.Vũng Tàu
Số 5 Lê Hồng Phong, 5 Lê Hồng Phong, phường 7, tp. Vũng Tàu
ĐT: 064 3851 674

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tú Đoạn - Lục Bình - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tú Đoạn - Lục Bình - Cao Lạng, sinh 1942, hi sinh 18/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tràng Sơn - Văn Quán - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tràng Sơn - Văn Quán - Cao Lạng, sinh 1934, hi sinh 09/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Tân Tiến - Yên Dũng - Bắc Giang

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Tân Tiến - Yên Dũng - Bắc Giang, sinh 1958, hi sinh 24/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán Nam Tòan - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán Nam Tòan - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1955, hi sinh 03/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...