Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Xuất

Hi sinh 17/2/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuất

  Nguyên quán Đại Đồng - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuất, nguyên quán Đại Đồng - Thường Tín - Hà Tây hi sinh 17 - 02 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuất

  Nguyên quán Đại Đồng - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuất, nguyên quán Đại Đồng - Thường Tín - Hà Tây hi sinh 17/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ hoàng văn xuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng văn xuất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Hoà Hiệp - Phường Hòa Hiệp Bắc - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Lão Hộ - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...