Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

Nguyên quán Vĩnh Phú

Sinh 1950

Hi sinh 2/2/1980

Cấp bậc H3

Đơn vị Bệnh xá Lữ 25 - QĐ4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

  Nguyên quán Nam Huyên - Thanh Hưng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên, nguyên quán Nam Huyên - Thanh Hưng - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 07/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

  Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên, nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 18 - 06 - 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

  Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên, nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 18/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

  Nguyên quán Nam Huyên - Thanh Hưng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên, nguyên quán Nam Huyên - Thanh Hưng - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 5. Xem thêm các kết quả khác...