Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

Sinh 1925

Hi sinh 18 - 06 - 1954

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

  Nguyên quán Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên, nguyên quán Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 2/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

  Nguyên quán Nam Huyên - Thanh Hưng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên, nguyên quán Nam Huyên - Thanh Hưng - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 07/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

  Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên, nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 18/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên

  Nguyên quán Nam Huyên - Thanh Hưng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xuyên, nguyên quán Nam Huyên - Thanh Hưng - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 5. Xem thêm các kết quả khác...