Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Y

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện Bến Cát
Kp5 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3566 174
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
ĐT: 0650.3564322
Ban Chỉ Huy Quân Sự Huyện
Kp2 Thị trấn Mỹ Phước Huyện Bến Cát, Bình Dương
ĐT: 0650 3558 557 - 0650 3564 419

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Y, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Y

  Nguyên quán Phi Hải - Quảng Hòa - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Y, nguyên quán Phi Hải - Quảng Hòa - Cao Bằng, sinh 1955, hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Y, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Bến Cát - Thị trấn Mỹ Phước - Huyện Bến Cát - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Y

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Y, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Vân Từ - Xã Vân Từ - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...