Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Yên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng (Bùi) Văn Yên

  Nguyên quán Thạch Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng (Bùi) Văn Yên, nguyên quán Thạch Thọ - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1948, hi sinh 26/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Yên

  Nguyên quán Tân Lập - Bá Thước - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hoàng Văn Yên, nguyên quán Tân Lập - Bá Thước - Thanh Hoá, sinh 1956, hi sinh 13/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Yên

  Nguyên quán Tân Lập - Bá Thước - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Văn Yên, nguyên quán Tân Lập - Bá Thước - Thanh Hóa, sinh 1956, hi sinh 13/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...