Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Yến

Sinh 1920

Hi sinh 4/1951

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Quỳnh nhai - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La
ĐT: 0223833122

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Minh Tân - Xã Minh Tân - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn yến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Tâm - Xã Thiết Ống - Huyện Bá Thước - Thanh Hóa
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Xuy Xá - Xã Xuy Xá - Huyện Mỹ Đức - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Yến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1953, hiện đang yên nghỉ tại Long Sơn - Xã Hải Long - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Hiệp - Xã Tịnh Hiệp - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 6. Xem thêm các kết quả khác...