Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn Yêng

Nguyên quán Nghĩa An – Văn Chấn - Yên Bái

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Yêng

  Nguyên quán Nghĩa An – Văn Chấn - Yên Bái

  Liệt sĩ Hoàng Văn Yêng, nguyên quán Nghĩa An – Văn Chấn - Yên Bái hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Yêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Yêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 2/1953, hiện đang yên nghỉ tại Xã Giao Tiến - Xã Giao Tiến - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 3. Liệt sĩ Vi Văn Yêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Yêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Quan hoá - Xã Hồi Xuân - Huyện Quan Hóa - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Yêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Yêng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Tú Sơn - Xã Tú Sơn - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...