Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Văn ý

Nguyên quán Thu xã - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

Sinh 1924

Hi sinh 01/05/1905

Đơn vị CB.LHCĐ TN

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn ý

  Nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Hoàng Văn ý, nguyên quán Xuân Giang - Tam Thanh - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 30/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...