Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Vệ

Nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

Hi sinh 10/11/1930

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 thị trấn, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912. 922. 859 (Trưởng phòng) - 0982.762.348 (Phó phòng) - 0989. 463. 434 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Vệ

  Nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Vệ, nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 10/11/1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Vệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1931, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Hưng Nguyên - Xã Hưng Châu - Huyện Hưng Nguyên - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hoàng Công Vệ

  Nguyên quán Minh Phú - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Công Vệ, nguyên quán Minh Phú - Thường Tín - Hà Tây, sinh 1936, hi sinh 10/09/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Đình Vệ

  Nguyên quán Hương Trà - Thừa Thiên - Huế

  Liệt sĩ Hoàng Đình Vệ, nguyên quán Hương Trà - Thừa Thiên - Huế hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...