Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Viên

Nguyên quán Phú Thượng - Võ Nhai - Bắc Thái

Sinh 1940

Hi sinh 22/11/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Viên

  Nguyên quán Phú Thượng - Võ Nhai - Bắc Thái

  Liệt sĩ Hoàng Viên, nguyên quán Phú Thượng - Võ Nhai - Bắc Thái, sinh 1940, hi sinh 22/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ hoàng viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Hoàng Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại xã Hoàn trạch - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Hoàng Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...