Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Viết Bàng

Nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 29/4/1972

Cấp bậc B1 - CS

Đơn vị C3 - D9 - E271 - F3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Viết Bàng

  Nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Viết Bàng, nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ Tĩnh hi sinh 29/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Đỗ Viết Bàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Bàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Vĩnh ninh - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Bàng

  Nguyên quán La xa - Đông Vượng - Yên Thế - Bắc Giang

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bàng, nguyên quán La xa - Đông Vượng - Yên Thế - Bắc Giang, sinh 1956, hi sinh 24/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Bàng

  Nguyên quán La xa - Đông Vượng - Yên Thế - Bắc Giang

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bàng, nguyên quán La xa - Đông Vượng - Yên Thế - Bắc Giang, sinh 1956, hi sinh 24/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...