Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Viết Cát

Nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An

Sinh 1947

Hi sinh 28/10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Viết Cát

  Nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Viết Cát, nguyên quán Nam Xuân - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1947, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Viết Cát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết Cát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Cát

  Nguyên quán Vĩnh Thuỷ - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Cát, nguyên quán Vĩnh Thuỷ - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Cát

  Nguyên quán Vĩnh Thuỷ - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Cát, nguyên quán Vĩnh Thuỷ - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 28/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...