Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Viết Cầu

Nguyên quán Thiệu Hoá - Thanh Hóa

Hi sinh 18/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Viết Cầu

  Nguyên quán Thiệu Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Viết Cầu, nguyên quán Thiệu Hoá - Thanh Hóa hi sinh 18/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Viết Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết Cầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hoàng Cầu

  Nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Cầu, nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trung - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Cầu

  Nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Cầu, nguyên quán Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trung - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...