Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Viết Chai

Nguyên quán Thuy Hồng - Văn Lạng - Lạng Sơn

Hi sinh 18/2/1970

Đơn vị C17

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Viết Chai

  Nguyên quán Thuy Hồng - Văn Lạng - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Hoàng Viết Chai, nguyên quán Thuy Hồng - Văn Lạng - Lạng Sơn hi sinh 18/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Chai

  Nguyên quán Xóm 6 - Thuỵ Xuân - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chai, nguyên quán Xóm 6 - Thuỵ Xuân - Thái Bình hi sinh 28 - 09 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Chai

  Nguyên quán Hòa An - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chai, nguyên quán Hòa An - Cao Bằng, sinh 1940, hi sinh 5/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Chai

  Nguyên quán Xóm 6 - Thuỵ Xuân - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Văn Chai, nguyên quán Xóm 6 - Thuỵ Xuân - Thái Bình hi sinh 28/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...