Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Việt Dũng

Nguyên quán Tân Hương - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1930

Hi sinh 31/03/1948

Cấp bậc CB C tác Học sinh

Đơn vị TP. Mỹ Tho

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Việt Dũng

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Việt Dũng, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 07/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Việt Dũng

  Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Việt Dũng, nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 07/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hoàng Việt Dũng

  Nguyên quán Tân Hương - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Hoàng Việt Dũng, nguyên quán Tân Hương - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1930, hi sinh 31/03/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Hoàng Việt Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Việt Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...