Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Viết Hồng

Nguyên quán Khu phố 2 - Vinh - Nghệ An

Sinh 1940

Hi sinh 22/6/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Viết Hồng

  Nguyên quán Khu phố 2 - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Viết Hồng, nguyên quán Khu phố 2 - Vinh - Nghệ An, sinh 1940, hi sinh 22/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Viết Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Thanh Xuân - Xã Thanh Xuân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Hoàng Viết Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 4. Liệt sĩ hoàng viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng viết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1953, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...