Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Viết Nghiêm

Nguyên quán Yên Lạc - Lạng Giang - Hà Bắc

Hi sinh 8/3/1979

Cấp bậc binh nhứt - chiến sĩ

Đơn vị C4 - D9 - E66 - F10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Viết Nghiêm

  Nguyên quán Yên Lạc - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Hoàng Viết Nghiêm, nguyên quán Yên Lạc - Lạng Giang - Hà Bắc hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hoàng Viết Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Hồ Viết Nghiêm

  Nguyên quán Xuân Hoà - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Viết Nghiêm, nguyên quán Xuân Hoà - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1887, hi sinh 8/2/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hồ Viết Nghiêm

  Nguyên quán Xuân Hoà - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Hồ Viết Nghiêm, nguyên quán Xuân Hoà - Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1887, hi sinh 8/2/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...