Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Viết Sơn

Nguyên quán Lăng Thành - Yên Thành - Nghệ An

Hi sinh 06/3/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Lăng Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Viết Sơn

  Nguyên quán Lăng Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Viết Sơn, nguyên quán Lăng Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 06/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Lăng Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ hoàng viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng viết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1953, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Hoàng Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hoà Sơn - Huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang
 4. Liệt sĩ Hoàng Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Viết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng minh - Xã Quảng Minh - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...