Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Việt

Nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1928

Hi sinh 30/11/1967

Cấp bậc Nhạc Sĩ

Đơn vị Hội nhạc sĩ Việt Nam

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Việt

  Nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Hoàng Việt, nguyên quán An hữu - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1928, hi sinh 30/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ hoàng việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ hoàng việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng việt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ hoàng việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1948, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...