Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Đạo

Nguyên quán Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Đạo

  Nguyên quán Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Đạo, nguyên quán Diễn Thọ - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Đạo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Đạo

  Nguyên quán Phú Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Đạo, nguyên quán Phú Thành - Yên Thành - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Lăng Thành - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Đạo

  Nguyên quán Phú Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Đạo, nguyên quán Phú Thành - Yên Thành - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Lăng Thành - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...