Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Lèn

Nguyên quán Lương Thiện - Quảng Hoà - Cao Lạng

Sinh 1943

Hi sinh 10/08/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Lèn

  Nguyên quán Lương Thiện - Quảng Hoà - Cao Lạng

  Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Lèn, nguyên quán Lương Thiện - Quảng Hoà - Cao Lạng, sinh 1943, hi sinh 10/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Lèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vĩnh Lèn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Lèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Lèn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đồng Tâm - Xã Thiết Ống - Huyện Bá Thước - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Lèn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Lèn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Xuân hoà, Hà quảng - Huyện Hà Quảng - Cao Bằng
 5. Xem thêm các kết quả khác...