Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Vinh Quang

Nguyên quán Bắc Hà - Kiến An - Hải Phòng

Sinh 1945

Hi sinh 01/05/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh

  Nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh, nguyên quán Liên Minh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh hi sinh 04/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Vinh Quang

  Nguyên quán Bắc Hà - Kiến An - Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Vinh Quang, nguyên quán Bắc Hà - Kiến An - Hải Phòng, sinh 1945, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh

  Nguyên quán Hải Thạch - Bố Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh, nguyên quán Hải Thạch - Bố Trạch - Quảng Bình hi sinh 19/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh

  Nguyên quán Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh, nguyên quán Minh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa, sinh 1953, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Vân Từ - Xã Vân Từ - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
 6. Xem thêm các kết quả khác...