Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Vinh

Nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị

Sinh 1927

Hi sinh 13 - 06 - 1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Vinh

  Nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Vinh, nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 13/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ hoàng vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Hoàng Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Xã - Huyện Nam Đàn - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Hoàng Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại xã Hưng trạch - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...