Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Võ Tần

Nguyên quán Bệnh Viện Tân Thấu - Trung ương - Hà Tây

Hi sinh 10/11/1978

Đơn vị C8 D5 E165

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Tần

  Nguyên quán Bệnh Viện Tân Thấu - Trung ương - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Tần, nguyên quán Bệnh Viện Tân Thấu - Trung ương - Hà Tây hi sinh 10/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Tần

  Nguyên quán Long Tiên - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Tần, nguyên quán Long Tiên - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1930, hi sinh 30/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Văn Tần

  Nguyên quán Long Tiên - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Tần, nguyên quán Long Tiên - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1930, hi sinh 30/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...