Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Vũ Hương

Nguyên quán Hoa Thành - Yên Thành - Nghệ An

Hi sinh 01/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu 2, Thị trấn Huyện Yên Thành, Nghệ An
ĐT: 0912.681.014 (Trưởng phòng) - 0914.612.008 (Phó phòng) - 0912.884.800 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Hương

  Nguyên quán Hoa Thành - Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Hương, nguyên quán Hoa Thành - Yên Thành - Nghệ An hi sinh 01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Hoàng Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Duy Hương

  Nguyên quán Bình Minh - Cẩm Bình - Hải Dương

  Liệt sĩ Duy Hương, nguyên quán Bình Minh - Cẩm Bình - Hải Dương, sinh 1964, hi sinh 10/10/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...