Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Vũ Thức

Nguyên quán Văn Lâm - Hoài Đức - Hà Tây

Hi sinh 10/6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Phan Bội Châu, thị trấn Huyện Nam Đàn, Nghệ An
ĐT: 038.3781.381 (Trưởng phòng) - 038.3822.452 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Thức

  Nguyên quán Văn Lâm - Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Thức, nguyên quán Văn Lâm - Hoài Đức - Hà Tây hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Hoàng Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Hoàng Thức

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Thức, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1927, hi sinh 02/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Thức

  Nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Thức, nguyên quán Đông Giang - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 31 - 03 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...