Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Vương Trung

Nguyên quán Hoằng Tiến - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

Sinh 1929

Hi sinh 19 - 09 - 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Vương Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Vương Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Vương Trung

  Nguyên quán Hoằng Tiến - Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hoàng Vương Trung, nguyên quán Hoằng Tiến - Hoằng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1929, hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vương Trung Thành

  Nguyên quán Phùng Sơn - Đại Từ - Bắc Thái

  Liệt sĩ Vương Trung Thành, nguyên quán Phùng Sơn - Đại Từ - Bắc Thái, sinh 1951, hi sinh 13/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vương Khánh Trung

  Nguyên quán Định Hiệp - Dầu Tiếng - Bình Dương

  Liệt sĩ Vương Khánh Trung, nguyên quán Định Hiệp - Dầu Tiếng - Bình Dương, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...