Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng X Thường

Hi sinh 5/1970

Đơn vị C7 - D1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng X Thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng X Thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ hoàng x ích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng x ích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại hương vân - Xã Hương Vân - Huyện Hương Trà - Thừa Thiên Huế
 3. Liệt sĩ Hoàng X Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng X Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Diễn Đồng - Huyện Diễn Châu - Nghệ An
 4. Liệt sĩ hoàng thường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng thường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...