Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xăn Đàm

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Long - Phường Sơn Giang - Thị xã Phước Long - Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long
ĐT: 0651 377819 - 0651 3778237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xăn Đàm

  Nguyên quán Liên Minh - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Xăn Đàm, nguyên quán Liên Minh - Thường Tín - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Hoàng Xăn Đàm

  Nguyên quán Liên Minh - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Xăn Đàm, nguyên quán Liên Minh - Thường Tín - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ hoàng đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng đàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ hoàng đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng đàm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...