Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xoài

Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1954

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xoài

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Xoài, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ hoàng xoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng xoài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Hoàng Xoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Xoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Xoài, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Phúc - Xã Nhơn Phúc - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...