Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Bách

Nguyên quán Trần Viết - Mỹ Văn - Hải Hưng

Cấp bậc H2 - Lái xe

Đơn vị E415 - MT.F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Bách

  Nguyên quán Trần Viết - Mỹ Văn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Bách, nguyên quán Trần Viết - Mỹ Văn - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Bách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Văn quán - Xã Văn Quán - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - Xã Thạnh Phú - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Ba Tơ - Thị trấn Ba Tơ - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...