Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh

Nguyên quán Liên Nghĩa - Văn Giang - Hải Hưng

Hi sinh 04/02/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 17/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh

  Nguyên quán Liên Nghĩa - Văn Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh, nguyên quán Liên Nghĩa - Văn Giang - Hải Hưng hi sinh 05/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh

  Nguyên quán Cẩm Vũ - Cẩm Bình - Hải Dương

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cảnh, nguyên quán Cẩm Vũ - Cẩm Bình - Hải Dương, sinh 1957, hi sinh 17/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...