Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Cấp

Hi sinh 7/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Tổ 12, Thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
ĐT: 022.3836132 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Cấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Minh - Xã Bình Minh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Hoàng Văn Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Biên Giang - Huyện Thanh Oai - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Hoàng Minh Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Cấp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại TX Bắc Ninh - Thành Phố Bắc Ninh - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Gia Cấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Gia Cấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Giao Xuân - Xã Giao Xuân - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...