Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Châu

Nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

Sinh 1954

Hi sinh 21 - 07 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Châu

  Nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Châu, nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hải Lăng - Thị trấn Hải Lăng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ hoàng châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hoàng châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Hoàng Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS 550 - Thị trấn Tuy Phước - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...