Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Chung

Nguyên quán Quyết Tiến - Thường Tín - Hà Tây

Sinh 1950

Hi sinh 08/10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Chung

  Nguyên quán Quyết Tiến - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Chung, nguyên quán Quyết Tiến - Thường Tín - Hà Tây, sinh 1950, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Chung

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Chung, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1913, hi sinh 07/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Chung

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Chung, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1913, hi sinh 10/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...