Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Cứ

Nguyên quán Nam Bình - Kiến Xương

Sinh 1949

Hi sinh 1/3/1969

Cấp bậc H2 - At

Đơn vị F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kp 5 Thị trấn Uyên Hưng Huyện Tân Uyên
ĐT: 0650.3656339 - 0650 3641 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cứ

  Nguyên quán Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cứ, nguyên quán Nam Bình - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1949, hi sinh 1/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Hoàng Minh Cứ

  Nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Minh Cứ, nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng hi sinh 26/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Hoàng Minh Cứ

  Nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Hoàng Minh Cứ, nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng hi sinh 26/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Hoàng Minh Cứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Cứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...