Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Cương

Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1929

Hi sinh 29 - 10 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thôn Xuân Mỹ - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cương

  Nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cương, nguyên quán Trung Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thôn Xuân Mỵ - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Mỵ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Cương

  Nguyên quán Nam Định

  Liệt sĩ Hoàng Cương, nguyên quán Nam Định, sinh 1924, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Chánh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Hoàng Cương

  Nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hoàng Cương, nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1926, hi sinh 23 - 3 - 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Quế - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...