Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Để

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Để

  Nguyên quán Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Để, nguyên quán Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 24/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Xuân Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Để, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Hoàng Xuân Để

  Nguyên quán Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Để, nguyên quán Diễn Phúc - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Xuân Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Trường - Xã Hải Trường - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...