Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Hoàng Xuân Điềng

Nguyên quán Anh Sơn - Nghệ Tĩnh

Sinh 1953

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Điềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Điềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hải Lăng - Thị trấn Hải Lăng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Điềng

  Nguyên quán Bài Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Công Điềng, nguyên quán Bài Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 26/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Điềng

  Nguyên quán Bài Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Công Điềng, nguyên quán Bài Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 26/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đặng Duy Điềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Duy Điềng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...